?

Log in

No account? Create an account
Руан: готель Буртерульда - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Руан: готель Буртерульда [Jan. 24th, 2013|12:49 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Після трьох храмів у стилі полум’яніючої готики (Нотр-Дам де Руан, Сен-Маклу і Сен-Уен) і найготичнішого у світі палацу продовжую знайомити вас із шедеврами цивільної архітектури Руана. Сьогодні пропоную нарешті відійти від полум’яніючої готики і фахверків, і зупинитися на ренесансі. Тим більш, що нормандський його варіант зовсім не поступається італійським чи французьким. Саме в такій чудовій будівлі розташований руанський офіс туристичної інформації, який сміливо можна назвати найгарнішим туристичним офісом з усіх, які доводилося бачити.

Офіс туристичної інформації розташований у ренесансному особняку, відомому, як «готель Буртерульда». Будинок будувався з 1509 по 1540 роки в якості будинку міської казни. Пізніше, до Другої світової війни в ньому розташовувався готель. У 1959 року в реставрованому ренесансному будинку розмістився туристичний офіс. Будинок знаходиться прямо напроти Руанського собору.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: andrijo
2013-01-29 05:11 pm (UTC)
Оздоблення вражає.
Якісь "маніяки" робили.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2013-01-30 08:55 am (UTC)
Таке враження, що весь Руан маніяки робили :)
(Reply) (Parent) (Thread)