?

Log in

No account? Create an account
Прийом громадян - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Прийом громадян [Apr. 8th, 2013|08:31 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Сьогодні з шефом та нардепами приймали громадян у приймальній Верховної Ради.

11600_583412641670862_293553128_n
Фото Олександра Аронця
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: terwik
2013-04-08 09:01 pm (UTC)
О даааа, робота з людьми виїдає мозок добряче %)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2013-04-09 03:58 am (UTC)
Я би сказав, що жодна робота так не виїдає мозок, як робота з людьми :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: terwik
2013-04-09 06:25 am (UTC)
Ага, так і є :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: volly_billy
2013-04-08 09:03 pm (UTC)
Ого, серйозно!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2013-04-09 03:59 am (UTC)
серйозно - то серйозно, але питань серйозних у людей було дуже мало
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: lesya123
2013-04-09 08:29 pm (UTC)
посадив би депутат на прийомі юриста, та й усе..
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2013-04-10 01:17 am (UTC)
Там було і купа депутатів, і працівників секретаріату. Повір, що для більшості питань юрист не був потрібен. Більшість людей просто хотіло побачити живого Лідера :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: lesya123
2013-04-10 07:38 pm (UTC)
зрозуміло. спілкування - то теж добре :)
(Reply) (Parent) (Thread)