?

Log in

No account? Create an account
Замок Шаттенбург - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Замок Шаттенбург [Apr. 25th, 2013|02:45 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Замок Шаттенбург височіє у підніжжя Альп на пагорбі над середньовічним австрійським містом Фельдкірх. Він є найбільшим старовинним замком землі Форарльберг і найзахіднішим повноцінним замком в Австрії. Відомий, як резиденція графів Монфортів.

Рішення про будівництво замку у 1190 році прийняв граф Гуго I Монфор. У 1260 році будівництво фортеці було закінчено і до 1390 року замок був резиденцією Монфортів. З XV ст., коли зріс вплив Габсбургів, стараннями Фрідріха фон Тоттенбурга, а потім глави судово-адміністративного округу Ганса фон Кенигсегга, на початку XVI ст. Шаттенбург був перебудований і до 1773 р. був резиденцією судді. Після посилення влади Габсбургів в замку мешкали судові пристави Габсбургів. У 1825 р. він став належати місту.
У замку регулярно проводяться різноманітні культурні заходи (концерти, виставки, фестивалі і інше). Тут також розташовується міський музей, присвячений історії фортеці. У ньому зберігаються вражаючі збори зброї, замків, монет і медалей, а з недавніх пір в замку з'явився зал, присвячений етнографії: предмети повсякденного життя місцевого населення і ремісничі вироби. У замку є ресторан. Щорічно тут проводиться фестиваль, присвячений великому композиторові Шуберту, - Шубертиада.


Замок і місто Фельдкірх:


Під замком проходить автомобільний тунель:


В’їзна брама:


Панорама міста Фельдкірх із замкового пагорбу:
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: zamkovyi
2013-05-12 10:58 am (UTC)
І витримує тунель таку махіну!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2013-05-12 11:28 am (UTC)
Це ще фігня. Пізніше розповім, як звичайні поїзда в Швейцарії під 45 градусів в гору лізуть :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: zamkovyi
2013-05-12 11:48 am (UTC)
Їх що зачіпляють і тягнуть? Цікаво подивитися світлини.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2013-05-12 11:54 am (UTC)
Ні, звичайний поїзд, звичайний локомотив. Тільки колеса і рейки мають зубці, які дозволяють поїзду безпроблемно їхати вверх і вниз.
(Reply) (Parent) (Thread)