?

Log in

No account? Create an account
Оновлена колекція ратуш - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Оновлена колекція ратуш [May. 12th, 2013|08:25 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Моя колекція ратуш поповнилася ще 25 екземплярами, які і побачив за останні півроку. Тепер в мене їх аж 104!
Додані ратуші і беффруа з Франції, Німеччини, Австрії, Швейцарії і Ліхтенштейну.

В планах зробити подібну колекцію замків, синагог і палаців.

104 ратуші!
LinkReply