?

Log in

No account? Create an account
Як ми святкували мій День Народження - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Як ми святкували мій День Народження [Jul. 11th, 2008|10:53 pm]
Андрій Бондаренко

 
Святкували утрьох: Світланка, Маргаритка і я.
Кухня була виключно японська.


Минулого дня народження Світланка подарувала меня свиню-копилку.
Виявилося, що рівно за рік там накопичилося 740 монет по п'ядесят копійок. Це 370 гривен!
На ці кошти вирішів придбати собі книжки про цікаві місці України та подорожі по Україні. 
 


 
LinkReply

Comments:
From: svn_personal
2008-07-11 07:39 pm (UTC)
И где вы находите этого океанского тунца? С Днем Рождения! )))
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2008-07-11 07:44 pm (UTC)
Спасибо!
Ужин заказали в ресторане "Сен-Су-Яки". Вся жрачка обошлась в 268 гривен. Кушали 2 дня :)
(Reply) (Parent) (Thread)
From: svn_personal
2008-07-11 07:50 pm (UTC)
Это рай неземной. ))) Адресок Несуяки черкните. )))
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2008-07-11 07:59 pm (UTC)
http://www.sensuyaki.com/
Днепропетровск, просп. Карла Маркса, 17-А
(Reply) (Parent) (Thread)
From: svn_personal
2008-07-11 08:01 pm (UTC)
Ага, спасибо. Может я хоть раз сподоблюсь эту кухню попробовать. Все равно туда-сюда езжу. Спасибо.
(Reply) (Parent) (Thread)
From: svn_personal
2008-07-11 07:59 pm (UTC)
Дайте адрес заведения. Что, реально на 268?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2008-07-11 08:01 pm (UTC)
Да,реально! Адрес уже написал :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: olivan
2008-07-11 07:49 pm (UTC)
я уж думал ты клад нашел :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2008-07-11 07:54 pm (UTC)
Клад я нашёл еще 2 года назад в поезде с концерта Depeche Mode! :))))))
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: bad_muthafucka
2008-07-11 10:36 pm (UTC)
Це дюже гарно!!!!
С днюхой исчо раз!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2008-07-12 05:23 am (UTC)
Спасибо еще раз! :)
(Reply) (Parent) (Thread)