?

Log in

No account? Create an account
Оновлена колекція ратуш. Вже 122! - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Оновлена колекція ратуш. Вже 122! [Jul. 31st, 2013|12:26 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, ]

За підсумками останньої поїздки Баварією і Баден-Вюртембергом оновив свою колекцію ратуш і беффруа.Тепер в колекції - 122 ратуші!
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: sestra_yuliya
2013-07-31 10:24 am (UTC)
вітаю, ти справжній поціновувач, а не просто колекціонер!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2013-07-31 10:39 am (UTC)
Дякую за такі приємні слова! :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rbrechko
2013-07-31 10:31 am (UTC)
Після такого свою колекцію показувати навіть не пасує :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2013-07-31 10:44 am (UTC)
Та покаж вже, цікаво ж! :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rbrechko
2013-07-31 10:47 am (UTC)
Може колись, треба ж підготувати. Але все одно ти напевно все це бачив а власні очі :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2013-07-31 10:49 am (UTC)
Ні, не все. Я купу наших ратуш не бачив.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rbrechko
2013-07-31 10:52 am (UTC)
Ну, не купу, а буквально кілька штук, з яких я теж не всі фото маю, а деякі і не бачив :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2013-07-31 10:56 am (UTC)
Ну все одно покаж! В тебе фоткі якісні! :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rbrechko
2013-07-31 11:25 am (UTC)
ок, колись покажу :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2013-07-31 12:54 pm (UTC)
Чекаю!!!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: flakelviv
2013-07-31 12:21 pm (UTC)
не знаю, чи є гарніша архітектура від оцих німецьких штук
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2013-07-31 12:55 pm (UTC)
Архітектурні штуки Німеччини, Франції і Бельгії приблизно на рівні.
(Reply) (Parent) (Thread)