?

Log in

No account? Create an account
Колекція ратуш: вже 126! - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Колекція ратуш: вже 126! [Oct. 29th, 2013|12:22 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, ]

За наслідками подорожі до Словаччини додав до своєї колекції 4 ратуші в словацьких містах: Кошице, Жилина, Тренчин і Кежмарок (№ 123 - 126).Всю колекцію можна подивитися тут.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: mandrivnic
2013-10-29 04:48 pm (UTC)
Неслаба,повинен сказати,колекція!)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2013-10-29 04:57 pm (UTC)
Колекція роками збиралася :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: mandrivnic
2013-10-29 05:13 pm (UTC)
Такі колекції за один рік не робляться:)
Впевнений на 500%,що тобі не жаль потрачених на колекцію років!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2013-10-29 06:17 pm (UTC)
Ні, точно не жаль! Мені не те що років, мені навіть потрачених грошей не жаль! :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rbrechko
2013-10-29 08:19 pm (UTC)
Серйозна колекція!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2013-10-29 09:25 pm (UTC)
Працюємо! :)
(Reply) (Parent) (Thread)