?

Log in

No account? Create an account
Баварія (узагальнення) - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Баварія (узагальнення) [Dec. 28th, 2013|10:53 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, ]

Узагальнив цьогорічні свої подорожі Баварією.
Як вже помітили, мені довелося на певний час покинути свій ЖЖ. Сподіваюсь повернутися, коли закінчаться революційні події. А поки що мене можна знайти у фейсбуці: https://www.facebook.com/andrij.bondarenko
Але там більше про політику, а не про подорожі :)

Хойбройхаус
Німфенбург
Гоеншвангау
Линдау
Фюссенський замок
Ландсхут
Ландсхутське весілля
     
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: demarcos
2013-12-28 10:27 am (UTC)
Бачив тебе по ТВ на каналі 24) Ти коментував ціну на газ.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2013-12-28 03:58 pm (UTC)
Ну так. Ті моменти, коли я пояснював механізм формування ціни, вони вирізали. У підсумку, вийшло так, що головною частини інтерв'ю вони не показали.
(Reply) (Parent) (Thread)