?

Log in

No account? Create an account
Трохи нічного Брюсселю - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Трохи нічного Брюсселю [Feb. 10th, 2014|06:37 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]LinkReply

Comments:
[User Picture]From: mandrivnic
2014-02-10 04:56 pm (UTC)
Красива архітектура.Важко,правда,такі великі розміри будівель вмістити в кадр:)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2014-02-10 09:13 pm (UTC)
А для цього і є програми, які клеять панорами :))
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: mandrivnic
2014-02-10 09:16 pm (UTC)
та є звичайно:) але й вони не завжди рятують:)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2014-02-10 09:17 pm (UTC)
В даному випадку врятувала :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: mandrivnic
2014-02-10 09:18 pm (UTC)
Коли серйозно-дуже сподобалась підсвітка архітектури.В нас таке навряд чи побачиш
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2014-02-10 09:24 pm (UTC)
Здається, що таке скрізь. Тільки не в нас :(
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: terwik
2014-02-10 05:13 pm (UTC)
Подивився так і зрозумів, що Брюсельська ратуша сильно мені смахує на Віденську, якось таке відчуття що будувалися в один той самий час і просякнуті одним і там самим духом....

За час не знаю, у wiki лізти лінь )
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2014-02-10 09:14 pm (UTC)
Ні-ні, брюссельська ратуша в 10 разів крутіша за віденську! Та і старше в декілька разів :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: terwik
2014-02-11 07:36 am (UTC)
Але все одно, є в них щось схоже...
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2014-02-11 09:33 am (UTC)
Стилі схожі: брабантська готика і неоготика :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: inmigrante
2014-02-10 09:57 pm (UTC)
Але Відень мені більше подобаєтся :) Тут ратуша і площа, і трохи коло. Але гарно :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2014-02-10 09:58 pm (UTC)
Якщо в цілому, то Відень, безумовно, гарніше. Але центральна площа в Брюсселі - все ж таки найгарніша у світі! :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: inmigrante
2014-02-10 10:16 pm (UTC)
"В світі" не знаю. Але то, що гарніша за віденську - факт. Тільки в Відні мені було "тепло", а в Брюсселі..... Знала б німецьку, шукала б роботу в тому Відні :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: flakelviv
2014-02-11 02:57 pm (UTC)
Неймовірно!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2014-02-11 03:15 pm (UTC)
Неймовірно, що за допомогою мильниці вийшло таке фото :)))
(Reply) (Parent) (Thread)