?

Log in

No account? Create an account
Оновлена колекція ратуш і беффруа - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Оновлена колекція ратуш і беффруа [Feb. 12th, 2014|09:36 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

За підсумками останньої подорожі істотно оновив колекцію ратуш і беффруа: додано 13 ратуш і 12 беффруа Бельгії і Люксембурга!

Тепер в колекції їх а 147!

Напевно, днями розділю колекцію і створю окрему колекцію беффруа :)
xBpWU.jpg

Ратуша з беффруа у Дендермонде:
n0DXR.jpg

Беффруа в Алсті:
HCR0L.jpg

Ратуша в Алсті:
98vDx.jpg

Ратуша в Лювені:
IVfZ4.jpg

Беффруа собору св. Петра в Лювені:

jwI3a.jpg

Беффруа-бібліотека в Лювені:
iVNXz.jpg

Ратуша в Мехелені:
7gtzy.jpg

Беффруа в Мехелені:
r3J96.jpg

Беффруа собору св. Ромуальда в Мехелені:
yxsR8.jpg

Ратуша з беффруа в Антверпені:
AB7NJ.jpg

Антверпенська беффруа:
HfTRm.jpg

Беффруа в Іпрі:
OkUVw.jpg

Ратуша в Іпрі:
RJYlk.jpg

Ратуша в Кортрейку:
tPWS1.jpg

Беффруа в Кортрейку:
WmQ54.jpg

Ратуша з беффруа в Ауденаарде:
2mSDn.jpg

Беффруа в Турне:
7f63v.jpg

Ратуша в Турне:
t3a7N.jpg

Нічна ратуша в Брюсселі:
6AqKo.jpg

Ратуша в Люксембурзі:
7t1Ye.jpg

Колишня ратуша в Люксембурзі:
W48mI.jpg

Ратуша у Віандені:
TD8BV.jpg

ПОВНУ КОЛЕКЦІЮ ДИВИТИСЯ ТУТ
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: inmigrante
2014-02-12 10:07 pm (UTC)
От би жити напроті тої ратуші в Віандені :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2014-02-13 05:58 am (UTC)
Живуть же люди напроти неї... І думаю, навіть не помічають :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: inmigrante
2014-02-15 10:18 am (UTC)
Я думаю, що помічають, хоча самі того не розуміють. Такий краєвид з вікна допомогає відчувати себе добре.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: livejournal
2014-02-14 03:05 pm (UTC)

Традиційний огляд...

Користувач joanerges посилається на ваш запис з Традиційний огляд... пишучи: [...] • Оновлена колекція ратуш і беффруа [...]
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: livejournal
2014-02-14 03:22 pm (UTC)

Традиційний огляд...

Користувач vasily_sergeev посилається на ваш запис з Традиційний огляд... пишучи: [...] • Оновлена колекція ратуш і беффруа [...]
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: livejournal
2014-02-17 12:27 pm (UTC)

Оновлена колекція ратуш і беффруа

Користувач feminite посилається на ваш запис з Оновлена колекція ратуш і беффруа пишучи: [...] Originally posted by at Оновлена колекція ратуш і беффруа [...]
(Reply) (Thread)