?

Log in

No account? Create an account
Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Соколівка [May. 25th, 2014|03:59 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Соколівка – маленьке село на Жидачівщині (Львівська область) з руїнами колись величного оборонного костелу. З половини XVI і аж до початку XIX ст. Соколівка була містом і належала Синявським. А сьогодні її населення становить всього 100 осіб.

Перша письмова згадка датується 1389 роком. Кільканадцять разів перепродувана, Сенява у XV ст. стала власністю Миколая Синявського. Найбільші власники галицьких земель Сенявські були відомі як польська магнатська родина східного польського пограничча з села Сенява, що біля Ярослава. В честь родинного села, чи прізвища, такою ж назвою - «Сенява», було названо і одно з сіл Бібреччини - сьогоднішнє село Соколівка. Але назва не прижилася, хоч присілок Соколівки дотепер називається «Сенів». Найцікавіше, що з половини XVI і аж до початку XIX ст. Сенява-Соколівка мала статус міста.

Про колишню велич Соколівки нагадує лише старий, майже зруйнований костел Святої Трійці.


Римо-католицька парафія вперше згадується у 1594 р., приблизно тоді ж і побудували костел Святої Трійці. Костел був оточений мурами та баштами з бійницями і виконував оборонну функцію.


Свого часу інтер'єр храму був прикрашений розписами Каспрома Вілжинського та скульптурами святих (деякі з них зберігаються у Олеському замку).За свою історію він потерпів від нападів козаків, пожеж, конфіскацій австро-угорського уряду та руйнацій Світових воєн. У 1944 р. Соколівку покинув останній римо-католицький священик.Повна інформація про костел і село – тут: http://zamki-kreposti.com.ua/lvovskaya-oblast/kostel-sokolovka
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: posterrr
2014-05-28 07:55 am (UTC)
Ого! Навіть розписи збереглись!
Може через кількадесят років його і відбудують, орієнтуючись на ці знімки :)

(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2014-05-30 05:10 am (UTC)
Обов'язково відбудують, а розписи - покращать :)
(Reply) (Parent) (Thread)