?

Log in

No account? Create an account
Додав до колекції 15 ратуш. Вже 162! - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Додав до колекції 15 ратуш. Вже 162! [Jul. 14th, 2014|10:41 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Додав до своєї колекції ще 15 ратуш

1. Дрогобич (Львівщина)
2. Кам'янка-Бузька (Львівщина)
3. Сібіу (Румунія)
4. Брашов (Румунія)
5. Сігішоара (Румунія)
6. Амстердам (Нідерланди)
7. Модемблік (Нідерланди)
8. Енкхайзен (Нідерланди)
9. Горн (Нідерланди)
10. Гауда (Нідерланди)
11. Гаага, стара ратуша (Нідерланди)
12. Гаага, нова ратуша (Нідерланди)
13. Гарлем (Нідерланди)
14. Алькмар (Нідерланди)
15. Заандам (Нідерланди)

Повна колекція (162) - ТУТ
LinkReply