?

Log in

No account? Create an account
Вижняни - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Вижняни [Jul. 16th, 2014|07:40 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Вижняни - село в Золочівському районі Львівської області. Власником села в XV ст. був польсько-руський шляхтич Грицько Кердейович. Головна пам'ятка поселення - костел святого Миколая, фундований Кердейовичем, один із найстарших у Львівській архидієцезії РКЦ. У міжвоєнний період був перебудований за проектом Броніслава Віктора. Інтер'єри розписали Станіслав Тейсейр, Роман та Маргіт Сельські. Статуя святого Йосифа на фасаді виконана Мар'яном Внуком. Від 1948 року костел використовувався, як склад.


LinkReply

Comments:
[User Picture]From: alexshvab
2014-07-16 07:39 pm (UTC)
Да... Если бы все это привести в порядок - цены бы не было!!!!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2014-07-17 04:57 pm (UTC)
Как раз сейчас и приводят :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: alexshvab
2014-07-17 05:09 pm (UTC)
урраїнською пиши))
(Reply) (Parent) (Thread)