?

Log in

No account? Create an account
Унівська лавра - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Унівська лавра [Jul. 16th, 2014|07:46 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Свято-Успенська Унівська Лавра Студійського уставу -  один із найдавніших монастирських комплексів України, центральна обитель Галицької єпархії впродовж XIV—XVIII ст.ст., осередок чернечого життя монахів Студійського уставу, унікальний архітектурний ансамбль-пам'ятка. Розташована в селі Унів Перемишлянського району Львівської області.
P8069153
З 14 століття в Уневі діяв монастир Успення Богородиці з оборонними мурами, спершу православний, 1700—1790 — належав до Василіянського Чину. Відомо, що в цьому прекрасно збереженому оборонному монастирі в 1606 р. перебував Іван Вишенський і написав там “Посланіє до стариці Домініканії”. Зведено споруду, скоріше за все, в XV ст. У 18 ст. - це один з важливіших монастирів у Галичині, згодом занепав. В 1919 митрополит А. Шептицький переніс до Унева осередок Студитів з осідком ігуменату. Тут розвинуто було серед іншого малярську школу, палітурню, а з 1935 друковано церковно-релігійний місячник «Промінчик Сонця Любови». За радянської влади Успенську Лавру перетворено на в'язницю, а монастирські будинки на будинок відпочинку для старших осіб, також за радянської влади там була психлікарня.


P8069151

P8069152

P8069154

P8069156

P8069157

P8069158

P8069159

P8069160-1

P8069163

P8069166-1

P8069169
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: proidysvit
2014-07-16 09:18 pm (UTC)
світле місце.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2014-07-17 04:57 pm (UTC)
Правда! Із задоволенням вже втретє був :)
(Reply) (Parent) (Thread)