?

Log in

No account? Create an account
Медуха - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Медуха [Jul. 26th, 2014|05:20 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Медуха - село на Івано-Франківщині неподалік від Галича та Більшівців. В селі знаходяться руїни польського неороманського костелу Розарія діви Марії, збудованого у 1912-1913 роках. Зводили храм місцеві парафіяни за допомогою львівського архієпископа Юзефа Білчевського. За радянської влади використовувався як склад. Належить до пам'ятрк архітектури місцевого значення. Над входом в костел залишився напис "1913" та "Orędowniczko Różańca świętego, módl się za nami".
AhKZU.jpg


hdRK4.jpg

qPWKQ.jpg

rUs7L.jpg

HVILX.jpg

a7JjC.jpg

ucSy4.jpg
LinkReply