?

Log in

No account? Create an account
Устечко - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Устечко [Jul. 31st, 2014|11:44 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Устечко - дуже мальовниче село на березі Дністра при впадінні в нього річки Джурин у Заліщицькому районі Тернопільщини. Поруч, в декількох кілометрах - найгарніший (як на мене) куточок України - Червоногруд. В самому селі - занедбаний, але величний костел, вражаюче високий міст через Дністер та залишки старого мосту, від якого залишилися опори. Саме розташування біля гирла (по-іншому устя) і дало назву поселенню. Вперше під назвою Устє воно згадується у 1414 році. У 1661 році згадане як містечко. Як і сусідній Червоногруд, Устечко по черзі належало Язловецьким, Понінським і Любомирським.
QuB21.jpg

Читати і дивитися далі
LinkReply