?

Log in

No account? Create an account
Гущинці - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Гущинці [Aug. 16th, 2014|02:34 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

В Гущинці я йшов пішки з Іванова, з якого звідси близько 4-5 кілометрів. Гущинцями, як і сусіднім Івановим, володів рід Мишек-Холоневських. У 1745 році у тодішнього власника Франциска Салези Потоцького Гущинці придбав Адам Мишка-Холоневський. Його син Ігнацій наприкінці XVIII століття звів у селі класицистичний палац. Пізніше Гущинцями володіли Отоні Абрамович, Ян Гіжицький, і врешті решт - росіянка Любов Абамалек. Сьогодні палац стоїть пусткою.
j1HZS.jpg


Таким маєток з'являється тим, хто йде пішки з Іванова:
rqvGQ.jpg

czru3.jpg

3wPLz.jpg

0sYaE.jpg

FfnIE.jpg

В інтер'єрах - ніц цікавого:
9BKPY.jpg

Церкву у московському стилі збудувала останні власниця маєтку Любов Абамалек.
RHlLQ.jpg

Стара лікарня:
MxgHw.jpg

c5jR3.jpg

Млин на березі Південного Бугу:
BcHhw.jpg

y9qAp.jpg
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: posterrr
2014-08-17 11:30 am (UTC)
Ого, а я бачу, що ти йшов від Іванова до Гущинецб лівим берегом, і непоганий гак зробив!

Зате з іншого берегу Бугу гарно видно, як вдало обрали місце для палацу.

(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2014-08-17 01:39 pm (UTC)
Ага, таке коло, що я аж голосно матюкався по дорозі :))
(Reply) (Parent) (Thread)