?

Log in

No account? Create an account
Доповнено найцікавіші об'єкти України - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Доповнено найцікавіші об'єкти України [Sep. 9th, 2014|07:41 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Колекція українських палаців
Додано Чемер, Седнів, Червоне, Андрушівку, Волицю, Ярополичі, Івницю, Ліщин

Колекція українських костелів
Додано Городківку, Стару Котельню, Ліщин

Колекція українських мурованих церков
Додано Чернігів, Козелець, Данівку, Седнів

Колекція українських дерев'яних храмів
Додано Седнів, Степанівку, Волосківці, Городище, Синявку

дивіться також:
Колекція ратуш і беффруа
Колекція українських замків
Колекція старовинних українських синагог
LinkReply