?

Log in

No account? Create an account
Жиліна - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Жиліна [Nov. 2nd, 2014|09:54 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , ]

Жиліну я використовував, як базу для подорожей осінніми Татрами та для огляду словацьких замків. Навколо Жиліни їх багато і кожен з них приголомшує. Сьогодні Жиліна - п'яте за величиною місто Словаччини. В місті ходять тролейбуси. Старовинний центр міста відреставрований в 90-х роках XX століття.
PA184238
Перше слов'янське городище на території Жиліни датується IX століттям. Місто було вперше згадане в 1297 році, в 1327 отримало міські права. В кінці XIII століття Жиліна згоріла у великій пожежі, в місто прийшли німецькі колоністи, які стали його відбудовувати. В XV столітті починається розквіт міста. В XVI-XVII століттях Жиліна була центром реформації в Угорщині, в 1686 році почалась контрреформація міста. В XVIII столітті на місто навалились пожежі і епідемії, місто дуже постраждало. В другій половині XIX століття починається другий розквіт міста, тут будуються численні заводи і фабрики.


Серце міста - Маріїнська площа, збудована за правилами середньовічної забудови західноєвропейських міст:
PA184235

В куті площі розташована мініатюрна, але вишукана ратуша (1508 р.):
PA184237


На ратуші - герб, годинник та гарні дзвіночки:
PA184239

На іншому боці Маріїнської площі рошташований костел Навернення Святого Апостола Павла з монастирем капуцинів:
PA184233

Кам'яниці на Маріїнській площі:
PA184227

PA184236

PA184229

PA184230

PA184234

На сусідній площі Андрія Глінку - катедра св. Трійці (1586 р.) та Буріанська вежа:
PA184260

PA184240

Пам'ятник Кирилу та Методію на площі Андрія Глінку:
PA184242

Палац Розенфельда (1907 р.):
PA184226

Синагога в стилі функціоналізму (1930 - 1931 рр.):
PA184225

Школа в стилі ар-нуво (1911 - 1912 рр.):
PA184224

Костел св. Барбари францисканського монастиря (1731 р.):
PA184223

Жиліна вночі:
PA174219

PA174220

PA174221

PA174222

У передмісті Жиліни розташований Будатинський замок. Про нього - завтра.
PA184244
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: terwik
2014-11-02 10:45 pm (UTC)
Непогане містечко.

А яке воно в новій частині?Теж таке саме чепурне, чи та як і в нас?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2014-11-03 04:50 pm (UTC)
В новій частині не відрізняється від наших обласних центрів :)
(Reply) (Parent) (Thread)