?

Log in

No account? Create an account
Карта путешествий - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Карта путешествий [Jul. 29th, 2008|03:35 pm]
Андрій Бондаренко


пока что совсем мало...

оказываеццо, исходил "вдоль и поперек" только Украину и Иорданию :)
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: sestra_yuliya
2008-07-29 12:40 pm (UTC)
Ухти! Дуже й дуже немало!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2008-07-29 02:15 pm (UTC)
Та ні, це мало! Дуже мало... Всього 4 відсотки...
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: sestra_yuliya
2008-07-30 07:01 am (UTC)
Хтось за ціле життя й цього не зміг побачити...
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2008-07-30 07:51 am (UTC)
Я сподіваюсь, це Ви не про себе? :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: sestra_yuliya
2008-07-30 07:53 am (UTC)
про себе трішки).ні, насправді. приміром, про старих людей, які все життя прожили в селі, і крім важкої роботи нічого не бачили
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2008-07-30 09:01 am (UTC)
Так, це жахливо...
Але, більшість таких людей мандрівки та пригоди зовсім не цікавлять...
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: andy_travelua
2008-07-29 02:55 pm (UTC)
А ти свою зроби, і ми подивимося, в кого мало, а в кого много! :)
(Reply) (Parent) (Thread)