?

Log in

No account? Create an account
Будатин - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Будатин [Nov. 3rd, 2014|09:01 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Будатинський замок розташований в передмісті Жиліни на березі річки Ваг. Замок виник в другій половині XIII століття, як охоронний, на броді біля Вага та її притоки Кісуци. Фортеця була у королівській власності, а на початку 14-го століття її придбав Матуш Зак. В 1551 році був перебудований в ренесансному стилі наступними володарями замку - Суногами. В XVII столітті обнесений новою стіною з бастіонами. В період бароко замок був оточений великим парком. В 1745 році збудована барокова каплиця і закладений парк. Останніми власниками, з кінця 18го століття і по 1945 рік, були Закиси, що надали замку його нинішній вигляд. Був реконструйований в 1922-1923 роках. В наш час в замку розташований Повазький Музей.
PA184256

Величезна кругла укріплена вежа була житловою. Вона і сьогодні створює типово замковий силует будови.
PA184244

PA184252

На жаль, в замку відбувалися ремонтні роботи:
PA184251

PA184248

В'їзна брама:
PA184253

PA184250

Одна з замкових будівель:
PA184249

Річка Ваг:
PA184254

PA184255

Ще декілька різних ракурсів замку:
PA184245

PA184257

PA184258

PA184259
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: terwik
2014-11-04 12:35 pm (UTC)
Вперше бачу в когось на фото обдертий замок закордоном.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2014-11-05 11:20 am (UTC)
Так там же ремонт!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: terwik
2014-11-05 12:00 pm (UTC)
Не важно!!! В нас теж ремонти!!!! Все в риштуваннях частенько стоїть :)
(Reply) (Parent) (Thread)