?

Log in

No account? Create an account
Попрад-Татри - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Попрад-Татри [Nov. 7th, 2014|01:30 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Попрад-Татри - залізнична станція в місті Попрад - центрі туристичної індустрії Словаччини. Власне, нічого особливо цікавого тут немає, якщо не рахувати види на засніжені Високи Татри, які добре видно з залізничної станції. Поруч - гірськолижні курорти. Здавалось би, туристична сутність Попраду мала б мати на увазі розвинуту туристичну інфраструктура. Але ж ні. Поїсти тут ніде: ні не вокзалі, ні на автовокзалі, ні поблизу. Тому затримуватися тут немає жодного сенсу. Але якщо ви подорожуєте Словаччиною, побувати тут вам доведеться: всі туристичні шляхи проходять через Попрад.
PA194405


PA194402

PA194403

PA194404

PA194406

PA194619

PA194620

PA194621

PA194622
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: dniprovych
2014-11-07 12:46 pm (UTC)
що то за палки на асфальтному плацу ?

по першому фото здалось в стрічці шо пост про Кавказьке містечко буде
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2014-11-08 09:23 am (UTC)
Палки - то страшна загадка, яку відгадати в 8 ранку на морозі і не жравши виявилося неможливим :)
(Reply) (Parent) (Thread)