?

Log in

No account? Create an account
Степанівка - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Степанівка [Nov. 9th, 2014|06:42 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Степанівка - маленьке село в Менському районі Чернігівщині. В Степанівці, як і в багатьох селах Менщини збереглася козацька дерев'яна церква. Храм Пресвятої Трійці був збудований у 1763 році. Церква - тридільна у плані, триверха із дзвіницею над західним притвором, побудована із дерева і обшита дошками. Всередині церкви зберігся розпис та іконостас. Поруч з церквою похований Григорій Данилович,  вчитель останнього російського імператора Ніколая ІІ.
P5077965


P5077957

P5077964

P5077960

Ганок:
P5077961

P5077962

Дзвіниця:
P5077963

Бані:
P5077966

P5077968

Типовий дерев'яний будинок в Степанівці:
P5077967

До кінця 80-х років в сел ще можна було побачити вітряк ХІХ ст.:
039-4
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: ukraineson
2014-11-09 05:16 pm (UTC)
храм дуже вже нагадує храм в ВВеденці Харківської області http://ukraineson.livejournal.com/30989.html
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2014-11-09 06:51 pm (UTC)
Точно!
(Reply) (Parent) (Thread)