?

Log in

No account? Create an account
Волосківці - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Волосківці [Nov. 10th, 2014|01:26 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

В селі Волосківці Менського району Чернігівщини розташована одна з найцікавіших козацьких барокових дерев'яних церков на півночі України. Хоч село і невелике і знаходиться на трасі Чернігів - Новгород-Сіверський, знайти церкву буде на так і просто. Вона знаходиться в північній частині села, і щоб дістатися до неї, доведеться трохи поблукати вузькими сільськими вуличками.
P5077972
Дерев'яна Успенська церква, збудована у 1765 р. - типова для архітектури Лівобережжя XVII-XVIII століть. Вона хрещата, однобанна. Основа храму - п'ятикамерний зруб з досить високим центральним восьмериком, увінчаним бароковою банею з заломом та главкою, характерні двері із зрізаними верхніми кутами.


P5077977

Решта ж деталей - результат прибудови минулого століття. Тоді ж з'явилася дзвіниця з критим переходом із західного боку, невисокі прибудови-тамбури з північною і південною сторін з ганками під двосхилим дахом, підтримуваним двома колонками. Перебудови спричинили і деякі конструктивні зміни в інтер'єрі.
P5077973

Дещо грубувата дзвіниця з рисами провінційного класицизму, сполучена, за відомою традицією, з бабинцем, а також тридільні величезні вікна, ганки з колонками й фронтончиками тощо.
P5077976

Єдину баню церкви вінчає один залом. Восьмигранний барабан перекритий зімкнутим усіченим склепінням і увінчаний главою з глухим ліхтарем і барочним за формою невеликим куполом.
P5077978

P5077979

Бабинец сполучений з середнім зрубом двох'ярусним вирізом. Внутрішній простір висотно розкритий. На лобових гранях зрубів - трьохприватні вікна.
P5077970

Дверні отвори з характерним для України трапецієподібним завершенням і карнизи фасадів прикрашені різьбленням з використанням традиційних народних мотивів (мотузочок та ін.).
P5077981

P5077975

P5077971

Типовий будинок:
P5077982
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: flakelviv
2014-11-10 01:10 pm (UTC)
Дуже автентично, атмосферно.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2014-11-10 07:35 pm (UTC)
Ага, таких екземплярів на Лівобережжі досить мало залишилося..
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: telesyk
2015-07-31 10:09 pm (UTC)
Вона знаходиться в північній частині села, і щоб дістатися до неї, доведеться трохи поблукати вузькими сільськими вуличками.

Если ехать из Чернигова, за мостом первый поворот налево (узкий и крутой подъём) и по этой улице до конца. Петлять не надо. По улице слева будет небольшая площадка с тропинкой, уходящей влево и колодец - там вода очень вкусная.

Сразу за церквой - холм, вероятно курган. Все называют его почему-то "зАмок". До революции на нём стоял дом какого-то помещика, был растащен местными жителями подчистую.

Edited at 2015-07-31 10:15 pm (UTC)
(Reply) (Thread)