?

Log in

No account? Create an account
Медіаш - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Медіаш [Dec. 25th, 2014|07:16 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Медіаш - місто в Трансільванії між двома її перлинами - Сігішоарою і Сібіу. В Медіаші середньовічний дух Трансільванії відчувається більше, ніж в інших містах Семигороду. В місті немає туристів, може тому він зберіг самобутню атмосферу, подекуди сільську. Власне, Медіаш і не задумувався, як місто. Це було звичайне саксонське село з укріпленою церквою, яких повно навколо. Церкву з високими стінами і оборонними баштами називають тут замком. Навколо цього замку пізніше і виросло містечко.

Те, що в місті немає туристів, має як позитивний, так і негативний бік. В Медіаші елементарно немає де поїсти. Я був в місті більш ніж півдня (хоча 2 годин повністю достатньо), і пошуки місць общєпіта не увінчалися успіхом. Більше того, з міста виявилося неможливо уїхати. Три години я сидів на автовокзалі матюкаючись і проклинаючи все і всіх, поки не уїхав і Сібіу дизелем, який їхав 30 км на годину.

Місто зустрічає великою синагогою, яка розташована поруч з вокзалами:


Прямуємо до головної площі міста:


Оборонна церква Св. Марії виконувала роль міської (на момент її будівництва - сільської) Цитаделі:
Церква оточена стінами та оборонними баштами. Башта канатників:


Башта Марії:


Вхід до цитаделі:
Головна башта-дзвіниця:
Четверта башта фортеці:


На головній площі розташована середньовічна кам'яниця "Будинок Шуллера", де збиралася рада Трансільванії:


Інші будинки навколо церкви-фортеці:
Вулочки, що зберегли давній трансільванський сільський колорит:
По периметру Старого міста зберіглося ще декілька оборонних башт.
Башта каменярів:


Башта золотарів:


Найскромніша оборонна башта:


Римо-католицька церква:


Ліцей ім. Стефана Людвига Рота:


Православна церква:LinkReply

Comments:
[User Picture]From: alexshvab
2014-12-25 06:40 pm (UTC)
а як узагалі в Румунії з цінами?? після твоїх постів і собі почав подумувати махнути туди
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2014-12-25 10:03 pm (UTC)
Ціни - не дорожче наших. Хоча зараз у зв'язку з падінням гривні трохи вже по-іншому.
(Reply) (Parent) (Thread)