?

Log in

No account? Create an account
Городківка - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Городківка [Jan. 28th, 2015|07:16 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

До забутого, без перебільшення, села веде вузька дорога, вимощена бруківкою, а протягом всього часу дороги сюди з обласного центру не зустрілося жодної автівки. Але саме в Городківку мені більше за все хотілося, бо тут розташований найгарніший в області костел, який вже встиг стати туристичним символом не туристичної Житомирщині, потрапивши на путівник "4 маршрути Житомирщини" Дмитра Антонюка.Костел св. Клари в Халаїмгородку (так раніше називалася Городківка) побудований у еклектичному стилі, в якому поєдналися елементи неоготики. Храм зведено у 1913 році А.Жмигродський за заповітом власника містечка письменника Гелеуша Іванівського.


В центрі села збереглася кордигардія маєтку Івановського, а на околиці - залишки водяного млина.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: in999na
2015-01-28 09:09 pm (UTC)
храм шикарний)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2015-01-29 09:50 am (UTC)

к

Так і є. А головне - невідомий і дістатися до нього непросто
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: neo7777vitaha
2015-01-28 10:09 pm (UTC)
Оригінальний костел
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2015-01-29 09:51 am (UTC)
Не то слово!
(Reply) (Parent) (Thread)