?

Log in

No account? Create an account
Андрушівка - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Андрушівка [Jan. 30th, 2015|12:09 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

В районному центрі Житомирщини - містечку Андрушівка зберігся ще один палац Терещенків у неоренесансному стилі (найцікавіший палац Терещенків знаходиться у сусідньому Червоному). Першим власником палацу був поляк за походженням, камергер російського двору Станіслав Бержинський. За його наказом палац звели у середині XIX століття.

У 1843 році маєток у синів Станіслава Бержинскього придбав Артемій Терещенко, що започаткував династію підприємців-цукрозаводчиків і меценатів. У часи Миколи Терещенка цегляний палац був перебудований у стилі французьського неоренесансу.
Після жовтневої революції (1917) 25 січня 1919 року в Андрушівському палаці Терещенків був організований матросом-балтійцем М. Попелем перший Волиньревком, а в червні 1920 року тут же розмістився штаб Першої кінної армії, і зокрема, на мітингу перед місцевими селянами виступав Семен Будьонний з гарячою революційною промовою, про що дотепер сповіщає меморіальна дошка. Тоді ж палац був розграбований будьонновцями, а при відступі червоні вояки збирались підірвати споруду, але андрушівці вмовили їх дозволити розмістити в ній школу, що й було зроблено.


У 1975 році палацова споруда зазнала реконструкції — було добудовано другий поверх над оранжереєю, яка з'єднувала палац і господарський корпус, що втім докорінно не змінило задум і стилістику першобудівничих.
У палаці Бержинських-Терещенків дотепер міститься Андрушівська ЗОШ I-III ступенів № 1, і він зберігся досить непогано, хоча нині (2010-ті) очевидною є потреба ретельної реставрації пам'ятки, ані фізично, ані морально яку здійснити не спроможні Андрушівка чи навіть район, а тим більше навчальний заклад.
До палацового комплексу, крім нього, входили оранжереї, господарчий корпус, парк тощо. Серед господарських будівель - стайні, комори та інші.


На околиці містечка ще можна побачити один з корпусів цукрового заводу Терещенків:


LinkReply

Comments:
[User Picture]From: submarina28
2015-01-30 03:06 pm (UTC)
цікаво, дякую:) А ми так мало Житомирщину дослідили...

Фото з вербами - класне. В літо одразу закортіло:)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2015-01-30 06:12 pm (UTC)
Прошу! Дуже рекомендую покататися! Так стільки всього! Сам почав її відкривати лише минулої осені :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: guchnomovets
2015-01-30 05:33 pm (UTC)
Спасибі за віртуальну екскурсію.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2015-01-30 06:13 pm (UTC)
Прошу! На здоров'я! :)
(Reply) (Parent) (Thread)