?

Log in

No account? Create an account
Івниця - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Івниця [Feb. 3rd, 2015|12:00 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

В селі Івниця, що в 6 кілометрах від траси Житомир-Попільня збереглись залишки одного на найстаріших маєтків Житомирщини. Садиба належала каштелянові Яну Антонію Чернецькому, який в кінці XVIII століття звів в Івниці гарний бароковий палац.

Перші відомості про Івницю датуються 1584 роком. У другій половині XVIII ст. це було досить велике торгово-ремісниче містечко з населенням понад 3 тисячі жителів, у 1761 році навіть отримало привілеї від польського короля Августа III. Тоді у містечку були церква, костел і каплиця, синагога та єврейський молитовний будинок, школа та дві лісопильні.

У другій половині XVIII сторіччя тут на пологому лівому схилі річки закладається добре спланований ландшафтний парк з традиційною системою ставків зі шлюзами. Як було прийнято за тих часів, парк створювався як антураж садибному комплексу.


Палац не зберігся. Від садиби до наших днів збергіся лише господарські приміщення, фрагмент в'їзних воріт та руїни башт з бійницями, стилізовані під сторожеві.


В'їзна брама:
Руїни башти:
Все перебуває в жахливому стані і доживає останні дні.


Позбавлений протягом тривалого часу догляду, парк перетворився на дрімучий. Замість розпланованих алей місцеві жителі протоптали стежки, але попри це, парк не втратив своєї привабливості.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: demarcos
2015-02-03 11:55 am (UTC)
я теж у Івниці був. Ну як був...заїхали в село і почалась страшенна злива. Просиділи годину в машині і поїхала з села )
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: falkoner
2015-02-03 12:13 pm (UTC)
Заїдьте ще разок)) Там рибалка чудова))
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: demarcos
2015-02-03 12:53 pm (UTC)
не рибалка взагалі)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: falkoner
2015-02-03 12:54 pm (UTC)
Гриби є) Знаю де можна пиздити яблука і вишні))
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: demarcos
2015-02-03 02:28 pm (UTC)
і не грибник )
Дитинство там пройшло?)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: falkoner
2015-02-03 02:29 pm (UTC)
Кожне літо)) Там і зараз мої дві бабусі живуть) І родичів добра третина села.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2015-02-03 08:27 pm (UTC)
Не повезло. Такий щедевр пропустили :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: falkoner
2015-02-03 12:13 pm (UTC)
Моя бабуся розбирала колись дах цього палацу)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2015-02-03 08:27 pm (UTC)
Навіщо розбирала?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: falkoner
2015-02-03 08:34 pm (UTC)
за завданням колгоспу
(Reply) (Parent) (Thread)