?

Log in

No account? Create an account
Стара Котельня - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Стара Котельня [Feb. 4th, 2015|12:00 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Стара Котельня належить до числа найдавніших населених пунктів України. Під назвами Котельний, Котельниця, Котельня місто дев'ять разів згадується у літописах 1143-1169 років. Котельниця згадується в літописі і в 1147 році, як володіння київського князя Святослава Володимировича.

Цікавою пам'яткою архітектури є побудований у стилі барокко костел св. Антонія Падуанського 1786 р. Костел в стилі барокко являє собою цегляну, трьохнефну, чотирьохстовпну базиліку з п'ятигранним пресбитерієм и прямокутними сакристіями, з гвинтовими дубовими сходами (аналогічні гвинтові сходи були розміщені по обидва боки головного входу и вели на хори).
Костел в стилі бароко, вибудований з червоної цегли, потинькований. Належить до типу тринавних, чотиристовпних базилік з гранчатим пресбитерієм и прямокутними сакристіями, з гвинтовими дубовими сходами (аналогічні гвинтові сходи були розміщені по обидва боки головного входу и вели на хори). Центральна нава вища за бічні, склепіння — напівциркульні. На фасаді центральна нара прикрашена трикутним фронтоном, поєднаним волютами з бічними навами. Склепіння в бічних навах хрещаті. Архітектурний образ споруди справляє враження благородної пам'ятки архітектури високого мистецького щаблю, нечастого на теренах Житомирщини.


Фасади прикрашали спаренними пілястрами іоничного ордера з гирляндами в капітелях, арка головного входу фланкірована тосканськими колонками.


Пам'ятник був огороджений цегляною огорожею з воротами та трипрохідною дзвіницею. В цьму костелі здійснювались всі метричні записи католиків навколишніх сіл Житомирщини.


Сам костел знаходиться на території старовинного городища, яке возвишається над р. Гуйвою і з якого відкривається чудовий краєвид на долину річки і навколишню місцевість. Збереглись ще й залишки валу, яким було оточене городище.


LinkReply

Comments:
[User Picture]From: lyoshko
2015-02-05 11:40 am (UTC)
костел ззовні обідраний, а всередині він як новий:)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2015-02-05 02:28 pm (UTC)
Ага! Тільки, на жаль він був зачиненим :(
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: lyoshko
2015-02-05 02:30 pm (UTC)
я чув, що, цитую "там вроді є якась хата де живе людина з ключем"
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2015-02-05 03:27 pm (UTC)
Та нема мені більше що робити, ніж шукати когось невідомо де :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: zamki_kreposti
2015-02-06 10:33 pm (UTC)
И ни одного фото валов или общего вида на городище )

Кстати, городищу отвёл отдельную тему на форуме: http://forum.zamki-kreposti.com.ua/topic/1050-/
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2015-02-07 06:33 am (UTC)
Так, це моє недопрацювання :) Але вали городища там добре проглядаються. Просто вони не дуже фотогенічні )
(Reply) (Parent) (Thread)