?

Log in

No account? Create an account
Ліщин - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Ліщин [Feb. 5th, 2015|12:00 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Колишнє містечко Ліщин (сьогодні - село) розташоване на річці Гуйва в Житомирському районі біля траси Житомир - Попільня. Поселення вперше згадується у скарзі воєводи Берестейського Гаврила Горностая від 1 серпня 1587 р. на воєводича Берестейського Фрідриха Тишкевича, який розорював його маєтності в цьому селі. В скарзі Остафея Стрибеля від 21 квітня 1618 р. воно зазначено, як містечко.

В Ліщині зберігся одноповерховий класицистичний палац та пізньобароковий костел.

У 1805 р. коштом стольника перемишльського Юзефа Поляновського було збудовано костел Св.Трійці. Костел у Ліщині вважаються "останнім взірцем бароко" в Україні:


Костел в стилі пізнього бароко є цегляною тринавною базилікою з низькими бічними навами. Головний фасад, розкреслений горизонтальним рустом, вирішений в доричному ордері. Фасад фланкований спареними пілястрами, що спираються на цоколь і несуть доричний антаблемент, і завершений трикутним фронтоном з декоративними вазами по кутах. Симетрична композиція головного фасаду посилена потужними приземкуватими обелісками, закріпленими на кутах бічних нав. Центральний неф освітлений великими прямокутними вікнами, бічні нави - напівциркульними. Перекриття головної нави - напівциркульні склепіння з розпалубками, у бічних нав - хрещаті склепіння. Інтер'єр виконаний в іонічному ордері.


Дзвіниця розташована на північний захід від пам'ятника. Цегляна, квадратна в плані, двох'ярусна з наметовим завершенням.


Одноповерховий палац у стилі класицизму збудований на початку ХІХ століття. Про власника, на жаль, нічого не відомо. Можливо, це був Юзеф Поляновський, фундатор Ліщинського костелу.


Палац цегляний, одноповерховий, прямокутний в плані, з двома бічними ризалитами, акцентованими чотирьохколонними портиками на головному фасаді. Вікна прикрашені прямими сандриками, кути будинку відмічені пілястрами, стіни завершені карнизом нескладного профілю. Площини стін в рівні сандриков декоровані ампірними гірляндами.
Лівий ризаліт палацу:


Правий ризаліт:


Річка Гуйва в Ліщині та костел на горизонті:


LinkReply

Comments:
[User Picture]From: falkoner
2015-02-05 10:10 am (UTC)
На житомирщині відправити на Гуйву, це як в Києві на Фрунзе 103 :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2015-02-05 11:09 am (UTC)
В що на Фрунзе 103? :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: falkoner
2015-02-05 11:11 am (UTC)
Психлікарня)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2015-02-05 11:27 am (UTC)
Врахуємо на майбутнє :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: lyoshko
2015-02-05 11:42 am (UTC)
а на Гуйві що?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: falkoner
2015-02-05 11:44 am (UTC)
Обласна психлікарня. Район - пригород Житомира так називається. де вона знаходиться.
(Reply) (Parent) (Thread)