?

Log in

No account? Create an account
Тюслінг - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Тюслінг [Feb. 10th, 2015|08:27 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Напевно, ніколи б в житті б я не потрапив в цю баварську глибинку, якби тут не треба було робити пересадку до Бургхаузена. Проміжок між двома поїздами складав близько 45 хвилин, і я вирішив їх витратити на огляд маленького села з назвою Тюслінг. Яке ж було моє здивування, коли я побачив в ньому справжній баварський замок, фантастичну ратушу і багато яскравих старовинних кам'яниць! Це зайвий раз доводить те, що будь-яке німецьке село і містечко набагато цікавіше за столиці!

Про село інформації жодної. Навіть англійською мовою. Єдине що, вдалося знайти трохи інформації про замок німецькою мовою.Залізничний вокзал. Напевно, початок ХХ століття:


Допотопні семафори:


Замок Тюсслінг збудовано протягом 1581 - 1583 років Йоханом фон Тьорінгом, і був перебудований у бароковому стилі у 1712 році. Сьогодні знаходиться у володінні родини Pfuel.
В'їзна брама замку:


Водяний млин в замковому парку:


Центральна площа Ринок:


Ратуша:


На площі - багато яскравих кам'яниць:
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: vova_comment
2015-02-11 03:25 am (UTC)
Що сталося з небом на 2 карточці?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2015-02-11 09:58 am (UTC)
А х.з., це ж панорама з 3 кадрів. На кожному небо було різне, довелося якось до загального знаменника підводити :)
(Reply) (Parent) (Thread)