?

Log in

No account? Create an account
Плохінген - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Плохінген [Feb. 26th, 2015|01:00 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

В це місто ми заїхали на годинку по дорозі з Ульма до Штутгарта. На Плохінген ми звернули увагу, бо тут розташоване одне з творінь австрійського художника і архітектора Фриденсрайха Хундертвассера. Коли почали знайомитися з містом, то з'ясувалося, що крім будинку Хундертвассера в Плохінгені є дві ратуші і дуже багато фахверку.

Будинок Хундертвассера в Плохінгені відомий під назвою Wohnen unterm Regenturm ("Жити під Баштою Дощу") і був збудований протягом 1991—1994 року.


Забавна архітектура вносить пожвавлення і різноманітність в старовинні вулички міста. Веселі фарби, танцюючі балкони, нерівні лінії і різні вікна - все у фірмовому стилі автора:


У центрі міста, майже повністю забудованого фахверком, стоїть старовинна стара ратуша 1530 року:
Майже напроти неї - так звана "нова" ратуша 1900 року:


Міська євангельська церква:


Багаточислені фахверкові будинки:


Щось у стилі Хундертвассера:
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: flakelviv
2015-02-26 05:27 pm (UTC)
Якийсь брат Ґауді.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2015-02-26 09:04 pm (UTC)
Не брат, корєш :)
(Reply) (Parent) (Thread)