?

Log in

No account? Create an account
Глинськ - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Глинськ [Feb. 27th, 2015|11:00 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, ]

Глинськ розташований у 5,5 км на захід від Жовкви у бік Крехова на місці стародавнього городища Щекотин, яке існувало з часів Київської Русі. В Глинську варто зупинитися на 5 хвилин по дорозі з Жовкви до Крехова, щоб оглянути архаїчну дзвіницю оборонного типу. Про дзвіницю майже нічого не відомо. Навіть в тематичних книгах, присвячених дерев'яним храмам Львівщини, про не немає інформації. Вікіпедія датує невідому пам'ятку 18 століттям.


Поруч з дзвіницею - мурована церква Успіння Пресвятої Богородиці, збудована за проектом жовківського архітектора Романа Кєнзлера:


Все, як і має бути: церква блищить позолоченими банями, архаїчна дзвіниця помирає...
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: rbrechko
2015-03-01 07:00 pm (UTC)
А на військовому цвинтарі не був?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2015-03-02 06:31 am (UTC)
Ні, ми не знали. І дзвіницю також випадково побачили
(Reply) (Parent) (Thread)