?

Log in

No account? Create an account
Замок Хоентюбінген - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Замок Хоентюбінген [Mar. 3rd, 2015|03:07 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Замок Хоентюбінген знаходиться на пагорбі над річною Неккар в місті Тюбінген в землі Баден-Вюртемберг. Перші згадки про нього датуються 1078 роком, коли він служив військовою фортецею, від якої сьогодні залишилася тільки кутова вежа. На початку XVI століття була зроблена реконструкція, в результаті якої замок, спочатку виконаний в стилі середньовіччя, став набувати рис епохи ренесансу. Сьогоднішнього вигляду замок набув в XIX - XX століттях внаслідок великої реставрації після пожежі. Зараз в замку відкритий музей міського університету, присвячений древнім культурам світу.

Найцікавіша деталь замку - портал, споруджений в епоху ренесансу (1604-1606 роки), який нагадує римську тріумфальну арку. Над отвором воріт укріплений герб герцога Фрідріха. Герб охороняють кам'яні вартові.
Башта, в якій знаходиться портал:


Вид на замок з боку річки Неккар:


В'їзний міст:


Кутові башти:
Замкові портали:
Мури:


Замкове подвір'я:


Вид на місто Тюбінген з мурів замку:LinkReply

Comments:
[User Picture]From: inmigrante
2015-03-03 03:43 pm (UTC)
Затишне містечко :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2015-03-03 07:21 pm (UTC)
Про саме містечко буде завтра :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: inmigrante
2015-03-03 09:04 pm (UTC)
Дивно, як та Європа розбудована...
(Reply) (Parent) (Thread)