?

Log in

No account? Create an account
Старі Броди - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Старі Броди [Mar. 12th, 2015|12:00 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Старі Броди - це південно-східна околиця Бродів - районного центру Львівщини і одного з найдавніших мість України. Саме в цьому куточку ще за часів Київської Русі і починалася історія міста. В Старих Бродах по вул. Низинній розташована пам'ятка палацової архітектури місцевого значення - палац Тишкевичів.

Палац у англійському стилі спорудила у 1909 році графиня Ванда Тишкевич. Прикрашений колонами, ліпниною і гербом палац добре зберігся до наших часів.Палац двоповерховий. Центральна частина його фасаду трохи виступає вперед, а з боків симетрично розташовуються два крила.


В палаці знаходиться районних лісгосп. Як нагадування про це - пам'ятник оленю перед фасадом:


Центральна частина фасаду:


Вітраж:


Палац в профіль:


Задній фасад:


В Старих Бродах є гарна стара будівля школи із граційною вежею:


Один з будинків у Старих Бродах:
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: lyoshko
2015-03-15 12:10 pm (UTC)
клас! не журнал, а якесь невичерпне джерело цікавинок)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2015-03-16 08:20 pm (UTC)
Дякую! Будемо і надалі намагатися його вдосконалювати :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: lyoshko
2015-03-16 08:23 pm (UTC)
будемо й надалі переносити місця з журналу у свою карту місць до відвідування:)
(Reply) (Parent) (Thread)