?

Log in

No account? Create an account
Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Єрусалим в 12 частинах [Apr. 23rd, 2015|12:00 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]Стіни, брами та башти Старого міста
Гора Сіон
PB289806.JPG
Гефсіманія
Хресна дорога Ісуса Христа
Храм Гроба Господнього
Храмова гора і Стіна Плачу
Кедронська долина і місто Давида
Християнський кв артал
Вірменський квартал

Дивіться також:
Святі місця
Палестина
Ізраїль
LinkReply