?

Log in

No account? Create an account
НТВ ("Независимое"! телевидение) - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

НТВ ("Независимое"! телевидение) [Aug. 17th, 2008|12:42 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, ]

LinkReply

Comments:
[User Picture]From: olivan
2008-08-17 09:07 am (UTC)
НТВ принадлежит "Газпрому" ... так что какие еще могут быть вопросы
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: junkdelux
2008-08-17 09:23 am (UTC)
мда... клоуну-ведучому в КВН бля виступати, хороші дані, тільки ось так обсирати пана Гриценка, і всю зовнішню політику України в стилі камєді клаб... не варто було українськоиу політику там з"являтись. Говорити серйорзно з клоуном (це всі театрали знають) - підігрувати його шоу (абсолютно очевидно заказному).
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2008-08-17 09:33 am (UTC)
та він і схожий на КВН-щика-невдачника :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2008-08-17 09:32 am (UTC)
Вопрос в поведении ведущего. Затулин по сравнению с ним человеком выглядит! :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2008-08-17 09:34 am (UTC)
Так тем более, следовало бы себя по-другому вести: Украина всё же один из основных рынков сбыта...
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: yarokuznetsov
2008-08-17 11:46 am (UTC)
да уж...Соловьева люблю, но тут вообще.....
это даже уже не смешно
(Reply) (Thread)