?

Log in

No account? Create an account
Савинці - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Савинці [Jun. 6th, 2015|12:00 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Село Савинці (Тростянецький р-н) знаходиться на роздоріжжі найжахливіших на Вінниччині доріг, які ведуть до найгарніших та тій самій Вінниччині панських резиденцій. На схід - Верхівка, на захід- Соколівка, на північ - Капустяни. Як і сусідня Соколівка, Савинці належали родини Бжозовських. Палац в Савинцях, якій належав цій родини, не зберігся. Проте сьогодні в селі можна побачити чи не найархаїчнійший дерев'яний млин на теренах України, що стоїть на річці Бережанка. Щось подібне доводилося бачити хіба що в нормандському містечку Вернонне.

LinkReply

Comments:
[User Picture]From: terwik
2015-06-06 09:35 am (UTC)
Шикарно... А ті колеса внизу - дерев'яні чи металеві?

Edited at 2015-06-06 09:35 am (UTC)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2015-06-06 03:15 pm (UTC)
Дерев'яні, здається
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: 3axapko
2015-06-06 12:29 pm (UTC)
артефактище
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2015-06-06 03:16 pm (UTC)
Ага! Сам прифігів, як побачив
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: alice_wland
2015-06-06 02:39 pm (UTC)
Така краса! Шкода, ще трохи і завалиться :(.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2015-06-06 03:16 pm (UTC)
Так, шкода... Залишиться лише на фотографіях...
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: proidysvit
2015-06-08 07:38 am (UTC)
мда, правдивий вінтаж)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2015-06-09 05:50 am (UTC)
сам не очікував такого побачити :)
(Reply) (Parent) (Thread)