?

Log in

No account? Create an account
Дунаївці - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Дунаївці [Jul. 13th, 2015|11:19 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Кожний, хто їде з Великої України в столицю Поділля - Кам'янець, обов'язково проїжджає Дунаївці - районний центр Хмельниччини. Дунаєвеччина багата на пам'ятки палацово-паркового мистецтва: Маліївці, Кривчик, Голозубинці, Великий Жванчик та багато інших сіл із залишками панських садиб. В самих Дунаївцях таких маєтків аж два: один належав шляхтичу Скибневському, інший - адміралу Завойку.
P1050751.JPG
Вперше містечко згадується у 1403 році. У 1577 році Дунаївці перейшли у власність Ельжбети Лянцкоронської з роду магнатів Гербуртів, яка була дружиною галицького каштеляна Станіслава Лянцкоронського. Стараннями Ельжбети у 1592 році Дунаївці отримали від короля Сигізмунда ІІІ Вази магдебурзьке право і назву "Дунайгород".


P1050755.JPG

Власниця містечка Ельжбета Лянцкоронська вийшла заміж за королівського ротмістра Міхала Станіславського і подарувала йому свої володіння. Після руйнування міста татарами та підтвердження магдебурського права у 1605 році королем Сигізмундом ІІІ місто почало потрохи розвиватися: Дунаївцям було дозволено заснувати цехи і проводити ще один, третій, ярмарок на рік в день Св. Станіслава, і базари по понеділках. Але найбільший промисловий і торговельний розвиток Дунаївців припав на 1870-ті роки.
P1050752.JPG

Після Лянцкоронських і Станіславських Дунаївці переходили до Конєцпольських, Потоцьких та інших власників. У 1782 році Потоцькі продали свій маєток в Дунаївцях Яну Красінському, опіногурському старості. Красінський жив в маєтку з дружиною Антоніною (уродженою Чацькою), яка у 1819 році переписала його своєму онуку Жигмунту Красінському, а у 1826 році на його батька Вінцентія.
P1050750.JPG

У 1850 році дунаєвецький маєток у Красінських придбав шляхтич Віктор Скибневський. Саме він побудував в центрі Дунаївців двоповерховий палац, який у зміненому вигляді зберігся до наших днів. Будівля була вкрита чотирьохсхилим дахом, а його парадний фасад прикрашав ганок з двома колонами - єдина прикраса тих часів, яка дожила до наших днів. В колишній садибі розмішується міський палац культури.
P1050754.JPG

Ландшафтний парк, який з трьох боків оточував палац, практично не зберігся. На його місце зараз міські атракціони.
P1050753.JPG

Поруч, на центральній вулиці, стоїть новий молитовний будинок, який нагадує костел. Справжній костел не зберігся, а місцеві церкви архітектурною цінністю не відрізняються.
P1050756.JPG

У 1891 році власником міста став адмірал Василь Завойко, який придбав Дунаївці разом із довколишніми селами (близько 2000 десятин землі) у Броніслава Скибневського. На той момент місто вже мало суконні фабрики, механічні та шкіряний заводи.
P1050747.JPG

Свій маєток Завойко збудував на східній околиці міста. Скромний двоповерховий палац Завойка зберігся і знаходиться на території районної лікарні (вул. Горького, 7).
P1050745.JPG

Єдина прикраса палацу - ганок:
P1050748.JPG

На території маєтку зберігся флігель:
P1050746.JPG

Є також залишки садибного парку із ставом:
P1050749.JPG
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: rbrechko
2015-07-13 08:37 am (UTC)
> Скромний двоповерховий палац Завойка

я так розумію, що скромний в плані оздоблення, а не розмірів, бо ніби не такий вже і маленький.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2015-07-13 10:08 am (UTC)
Ну так, саме це ся мало на увазі :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ukraineson
2015-07-13 10:07 am (UTC)
маєток Завойка більше нагадує якісь радянські міжвоєнні будинки для робітників, принаймні у нас на ХТЗ такого плану будинків повно))
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2015-07-13 10:08 am (UTC)
Угу! Не в усіх і тоді був смак :)
(Reply) (Parent) (Thread)