?

Log in

No account? Create an account
Київ. Вечірня Лавра - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Київ. Вечірня Лавра [Aug. 20th, 2008|09:01 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]
Прогулюючись півдесятої вечора вулицею Січневого Повстання, навіть не очікував, що побачу усю красоту вечірньої Києво-Печерської Лаври. Але, ворота монастирю виявилися відкритими, я і спокійно зайшов всередину.
Отже, пішли!


Троїцька надбрамна церква (1106 р.):
Дзвіниця Успенського собору (1731 р.) при різному освітленні:
Успенський собор з різних ракурсів:
Окремі фрагменти собору:


Келії (1720 р.):
Друкарня (1720 р.):
Церква Усіх Святих (1696 р.):
Церква Антонія і Феодосія (19 ст.):
Будинок митрополита (1720 р.):
Трапезна (19 ст.):
Микильська лікарняна Церква (17 – 18 ст.):
Церква Антонія і Феодосія (19 ст.):
Вид на район дальніх печер:

LinkReply