?

Log in

No account? Create an account
Рахнівка - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Рахнівка [Jul. 17th, 2015|09:06 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Якщо, подорожуючи Поділлям, ви вирішили подивитися бароково-готичний палац в Кривчику, то заодно заїдьте і в Рахнівку. Це - на півшляху між трасою Хмельницький-Чернівці і Кривчиком. В Рахнівці зберігся скромний палац (а точніше - садибний будинок) родини Корф.
P1050769.JPG
Перші документальні згадки про Рахнівку (стара назва - Почапинці) зустрічається у 1662 році. У 1888 році власником Рахнівки став колишній генерал-майор Олександр Корф - представник баронського роду Корфів, відомого на Дунаєвеччині ще з XVIII століття. Відомо, що Корфи були меценатами, а їхнім коштом були зведені школи у Рахнівці і Пільному Мукарові.


P1050768.JPG

Садибний будинок звела у 1910 році тодішня господарка Рахнівки Єлизавета-Софія Корф. Скромний палац - це довга одноповерхова і не надто декорована будівля.
P1050767.JPG

В Дунаївцях гуляють розповіді про званий обід з фаршированими раками, який Єлизавета-Софія Корф влаштувала влітку 1915 року на честь вдалого завершення навчального року. Тоді в трикласній школі в Рахнівці нараховувалося 9 учнів. Сьогодні в палаці Корф у Рахнівці міститься сільська загальноосвітня школа.
P1050766.JPG

В селі є стара будівля сільського клубу - також скромна і одноповерхова:
P1050765.JPG

Типова подільска садиба в Рахнівці:
P1050770.JPG
LinkReply