?

Log in

No account? Create an account
Хотин - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Хотин [Aug. 4th, 2015|10:48 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , ]


ХОТИН (11 тис. мешканців) – найстаріше місто Чернівецької області, яке нещодавно відсвяткувало своє 1000-ліття. Тоді, у Х – ХІ століттях хотинські землі входили до складу Київської Русі, а з другої половини ХІІ століття – до Галицького (пізніше – Галицько-Волинського) князівства. Скоріш за все саме у той час і були зведені перші дерев’яні укріплення на високому березі Дністра, які й заклали основу для майбутньої слави Хотина, як міста-фортеці. Щодо походження назви міста, то існують дві різні версії. За першою з них назва походить від легендарного дакійського вождя на ім’я Котизон. Друга версія більше подобається гостям та мешканцям міста: назва утворилася від слова «хотіти». І дійсно в усі часи місто, що знаходилося у вигідному місці на перетині торгівельних шляхів, а у майбутньому – на кордонах різних держав, завжди було мрією для різних завойовників. Саме тому Хотин здавна був одним з найбільш укріплених поселень Подністров’я.

(Читати і дивитися далі)

LinkReply

Comments:
[User Picture]From: zamki_kreposti
2015-08-04 09:46 am (UTC)
Каков хитрец - теперь уже в ЖЖ полных версий отчётов публиковать не будешь? ) И правильно, если планируешь вес нового проекта увеличивать.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2015-08-04 09:10 pm (UTC)
Справа не в тому. Я намагався скопіювати з сайту сюди, але половину фото чомусь в жж не відображається
(Reply) (Parent) (Thread)