?

Log in

No account? Create an account
Нагоряни - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Нагоряни [Aug. 8th, 2015|10:45 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , ]

Нагоряни - маленьке село в Заліщицькому районі Тернопілля, розташоване над урвищем Джуринського каньойну. В селі розташована пам'ятка архітектури національного значення - Миколаївська церква XVII століття. Але цінителі прекрасного заїжджають до Нагорян зовсім не для того, щоб подивитися на церква. Мета інша: з Нагорян відкривається найкраща панорама містичного міста Червоногруд і Джуринського каньйону.Але спочатку про храм. Миколаївська церква, заснована у XVII столітті, розташувалася на околиці села, на брівці долини р.Джурин.
PA314037.JPG

Ось що пише про церкву чотирьохтомник "Пам'ятки містобудуванні та архітектури Української РСР":
Церква кам'яна, трьохприватна. Первинне перекриття навине збереглося (нині дерев'яне склепінчасте), апсида перекрита хрестовим зведенням, бабинець- плоским дерев'яним перекриттям. Рівновисоки об'єми накриті загальним двосхилим дахом, увінчаним по коньку главками. Нерозчленовані, позбавлені декору площини стін пожвавлює різьблений портал входу на західному фасаді, має вигляд трипелюсткової профільованої арки на раскрепованих пілястрах. У інтер'єрі простір нефи і притвору повністю об'єднаний.
PA314039.jpg

PA314038.JPG

Дзвіниця розташована на схід від церкви, двох'ярусна, четверик на четверику. Перший ярус кам'яний, накритий широким дахом; другий - дерев'яний, меншого об'єму, з відкритою аркадою, накритий шатровим дахом, побудований в XVIII ст. Дерев'яний об'єм і дахи обшиті гонтом.
PA314040-1.jpg

Ансамбль відноситься до пам'ятників української кам'яної архітектури XVII - XVIII вв., спорудженим в традиціях народної архітектури.
PA314040.JPG

В селі ще є нова церква, також Миколаївська, 2004 року:
PA314043.JPG

Хата в Нагорянах:
PA314042.JPG

Але головне в Нагорянах - це, все ж таки, незабутня панорама Джуринського каньйону:
PA314041.JPG

PA314036.JPG

PA314035.JPG

PA314034.JPG

PA314028.JPG

PA314027.jpg

PA314024.JPG

PA314022.JPG
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: rbrechko
2015-08-08 10:31 am (UTC)
Ніколи не бувз цього боку, а види таки вартують цього.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2015-08-08 10:47 am (UTC)
Думаю, що для тебе побувати там - то питання часу :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rbrechko
2015-08-08 10:56 am (UTC)
Побачимо :) От до Лосяча накінець-то добрався, може і туди колись доберусь :)

Edited at 2015-08-08 10:58 am (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2015-08-08 04:37 pm (UTC)
І як Лосяч? :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rbrechko
2015-08-08 09:21 pm (UTC)
Костел на місці :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: sk_alla
2015-08-08 06:32 pm (UTC)
Вижу, это ещё старые фото замка, сейчас одна из башенок наполовину разрушена :(
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2015-08-08 06:40 pm (UTC)
Ага, це 2012 рік...
(Reply) (Parent) (Thread)