?

Log in

No account? Create an account
Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Наслідки повені та зсуву на Буковині [Sep. 1st, 2008|01:39 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Чернівецька обл, Вижницький район, с.Чорногузи

 

 
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: parakhod
2008-09-01 11:20 am (UTC)
Да... Пиздец.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2008-09-01 01:07 pm (UTC)
Отож!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: kermanich
2008-09-01 11:44 am (UTC)
Это свежие фото? Неужели они за месяц ничего там не сделали?
http://kermanich.livejournal.com/123506.html
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2008-09-01 01:09 pm (UTC)
Это фото сделано мною в четверг.
Роботы по строительству новых домов ведуться. Сам лично побывал на строительстве:


(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: likoluchka
2008-09-01 01:24 pm (UTC)
Жуть.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2008-09-01 01:58 pm (UTC)
Ага!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: galari
2008-09-01 07:04 pm (UTC)
о, Боже, яке горе. Бідні люди. Природа мстить не тим
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2008-09-02 05:44 am (UTC)
Насправді, я говорив з тими людьми, і вони навіть задоволені тим, що трапилося. 15 листопада їм нададуть нові будиночки у безпечній зоні на заміну тих розвалюх, які зруйнувув зсув.
Ось так...
(Reply) (Parent) (Thread)