?

Log in

No account? Create an account
Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Наслідки повені у Вижниці (Буковина) [Sep. 1st, 2008|05:39 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]


Ще трохи місяця тому на цьому місці була вулиця, а за нею – дамба.
Лише за дамбою, поблизу дерев протікала річка Черемош – найповноводніша водна артерія Буковини.
Зараз Черемош там вже не тече. А тече тут, де раніше буда вулиця.
Так Черемош змінив своє русло внаслідок природної катастрофи…

Пішохідний міст через Черемош у сусідню Івано-Франківську область був змитий водою. Не віриться, що Вижниця потопала в Черемоші, люди ходили по пояс у воді. А зараз від Черемоша залишився лише такий струмок…


Зараз на міст трагедії працюють МНС-ники і будівельники. Укріпляють береги, планують відбудувати дамбу… 
Металевий залізничний міст у Вашківцях взагалі скрутило і знесло!
А це на шляху від Заболотова до Косова. Колись тут був міст. Повністю зруйнований. Переїжджати річку нам довелося по двом металевим рейкам.


 
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: tarasios
2008-09-02 06:46 pm (UTC)
Рік тому ми у Вижниці з друзями на Черемоші відпочивали,діти цілий день плескалися у воді... Тепер ці місця важко впізнати...
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2008-09-03 05:54 am (UTC)
Так, все змінилося...
(Reply) (Parent) (Thread)