?

Log in

No account? Create an account
Кам'янець: Стара фортеця і Новий замок - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Кам'янець: Стара фортеця і Новий замок [Sep. 26th, 2015|10:57 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Оновлена розповідь та фотогалерея Старої фортеці та Нового замку в Кам'янці-Подільському.В мене на сайті
LinkReply