?

Log in

No account? Create an account
Сінгури - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Сінгури [Dec. 12th, 2015|12:37 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Село Сінгури знаходиться при трасі між Житомиром і Бердичевим. В селі зберігся скромний класицистичний палац, який належав невідомому шляхтичу. Саме поселення дуже давнє: в Сінгурах виявлено городище-замчище ХІІ-ХІІІ та XVI-XVIII століть. Відомо, що тут був замок. Сінгури згадуються 22 лютого 1701 р. в скарзі Олександри Головинської на Мартина та Михайла Макульських, та Філона та Михайла Вороничів, які відмовлялися повернути їй взяті у неї гармати, якими вони зміцнювали оборону свого замку під час козацьких смут.


Хоча палац стоїть при трасі (праворуч, якщо їхати з Житомира до Бердичева), помітити його не так просто. Совєти спеціально засадили його деревами, щоб колишньої панської резиденції не було видно з дороги. А сам палац - максимально спаплюжили, обклавши жахливою радянською плиткою навіть колони.


Єдині прикраси палацу, що збереглися до наших днів - капітелі колон іонічного ордеру та дерев'яне оформлення балкону 2 поверху.


LinkReply

Comments:
[User Picture]From: lyoshko
2016-05-11 01:57 pm (UTC)
глянув на це на ходу з траси з машини. вирішив, що воно того не варте, туди їхати на цей бідний палац дивитися:)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2016-05-24 04:51 am (UTC)
в принцип так :)
(Reply) (Parent) (Thread)