?

Log in

No account? Create an account
Нова Прилука - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Нова Прилука [Dec. 15th, 2015|07:19 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Історія Старої та Нової Прилук - це одне ціле, оскільки до початку ХІХ століття це було одне містечко, відоме ще з Іпатіївського літопису 1146 року. Якщо ви заїхали в Стару Прилуку подивитися шикарний палац Мерінга, то відвідайте і Нову Прилуку, яку ви не оминете. В селі зберігся класицистичний палац невідомого шляхтича та комплекс лікарні у стилі провінційного модерну.

Власник палацу в Новій Прилуці невідомий. Відомо лише, що в середині ХІХ століття село належало 6 польським шляхтичам: Гойжевським, Болсуновським, Карським, Березовським, Савицьким і Підвисоцьким (Д.Антонюк "315 польських резиденцій в Україні").
Палац має всі ознаки стилю класицизму: ризаліт і бічні портики з колонами іонічного ордеру.
Колись тут був парадний фасад:


На виїзди з села у бік Турбова при дорозі знаходиться комплекс Турбівської лікарні, збудований в стилі провінційного модерну у 1912 році. Особливо виділяється центральний корпус лікарні:


Цікавими є і інші корпуси, які також мають ознаки модерну.


Зупинка в Новій Прилуці:
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: flakelviv
2015-12-21 04:54 pm (UTC)
А веселкові кольори - то вже постмодернізм, як я розумію?

До речі, лікарня працює?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2015-12-26 06:22 am (UTC)
Так, лікарня працює.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: v1snyk
2016-07-21 03:37 pm (UTC)
Підкажіть, палац теж знаходиться понад дорогою до Турбова, чи десь у стороні?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2016-07-25 07:50 pm (UTC)
Ні, в стороні, в самому кінці села
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: v1snyk
2016-07-27 12:09 pm (UTC)
Дякую!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2016-07-27 03:07 pm (UTC)
Прошу!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: v1snyk
2016-08-01 12:35 pm (UTC)
За підказками місцевих, знайшов:)
А от палац Мерінга узагалі наглухо закритий:( Інтернат, схоже, на канікулах, але сам палац узагалі виглядає аварійним...
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2016-08-01 06:39 pm (UTC)
Да... не повезло... Доведеться ще раз їхати
(Reply) (Parent) (Thread)