?

Log in

No account? Create an account
Полтава: губернське земство - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Полтава: губернське земство [Jan. 19th, 2016|08:34 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Найвідомішою будівлею в стилі українського модерну можна вважати будинок губернського земства у Полтаві. Власне, саме в цього будинку цей стилі отримав стою путівку у життя. Спочатку, коли у 1903 році архітектор В.Кричевський запропонував на конкурс з розробки архітектури будинку Полтавського губернського земства свій проект, стиль його проекту був віднесений до псевдо-мавританського стилю, тому що він мав незнайомі архітектурні форми. Дуже швидко новий архітектурних напрям назвали «модернізований український стиль», а згодом - "український модерн". В його основі лежали форми української народної хатньої і церковної архітектури. Основними його елементами є використання синусоїдальних ліній, стилізованих квітів, язиків полум'я, хвилястих ліній, запозичених в природі.

Будинок Полтавського губернського земства, що знаходиться на вул. Конституції на місці садиби козака Павла Руденка, споруджено в 1903-1908 рр. за проектом архітектора В.Кричевського з використанням первісних проектів О.Ширшова (1902 р.) і В.Ніколаєва (1903 р.). В оздобленні брали участь художники О.Сластіон, С.Васильківський, М.Самокиш, М.Беркос, М.Уваров, учні Миргородської керамічної школи та опішнянські гончарі. Сьогодні використовується як Полтавський краєзнавчий музей.
Споруда земства мурована, двоповерхова, на напівпідвалі, з мансардовим поверхом, Ш-подібна в плані. Чоловий фасад, звернений на захід, - симетричний, тридільний, з трьома ризалітами, з яких центральний фланковано вежами з двозаломними верхами. Корпус увінчують високі дахи з полив’яної черепиці (первісне - блакитно-зеленої, нині - червоної).


Фасади мають вишукану поліхромну декорацію з використанням традицій українського народного мистецтва: цоколь викладено з рожевого граніту, стіни облицьовано керамічною плиткою ясно-вохристої барви, на тлі якої виразно читаються поліхромні деталі - герби м. Полтави та повітових міст губернії, розетки, композиції на кшталт “вазона” та “дерева життя”. Вікна закомпоновані в нішах, з перемичками різноманітних форм - прямими, арковими, трапецієподібними. У декорі широко застосовано різьблені поліхромні колонки, кронштейни тощо.
Головний вхід заглиблено в лоджію трапеційної форми, таку ж форму має дверний проріз, різьблені двері із орнаментом на тему «дерево життя».


Обабіч головного входу — спаровані вікна з гранчастим різьбленим стовпчиком, над яким на стіні півколом розгорнув свої орнаментальні віти «вазон». Над головним порталом влаштовані потрійні вікна з крученими білосиніми колонами, над якими зображено герб Полтави в оточенні прапорів.
Будинок перші 12 років функціонував як адміністративно-музейна споруда, у 1920 році його було віддано під Центральний пролетарський музей Полтавщини. Будинок постраждав у 1943 році від пожежі, а в 1958-1964 рр. його реставровано.


Бічний фасад:


Флігель:


Інтер’єри будівлі оздоблені поліхромним орнаментальним і декоративним живописом.


Широко застосовані орнаментальні прикраси: на 2-му поверсі вони скомпоновані, як арабески у вигляді «вазонів», над трапеційними вікнами розміщені досконало намальовані орнаментальні вставки на тему «дерево життя».


Сьогодні в будинку земства перебуває Полтавський краєзнавчий музей. В сорока музейних залах і фондосховищах Полтавського музею представлено близько 300 тисяч експонатів. Музейна експозиція ділиться на чотири основні розділи: природознавчий, стародавньої історії, нової історії, історії 20 століття. Кожен розділ має декілька експозиційних залів.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: dniprovych
2016-01-19 08:05 am (UTC)
будівля шикарна
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2016-01-19 01:19 pm (UTC)
Так, справжній шедевр українського стилю!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: t_ramisy
2016-01-25 09:54 pm (UTC)
хехе, с планшета что ли? ;)
в первых нескольких абзацах характерные очепятки %))

долго ходила вокруг этого здания, рассматривала. а вот внутрь не попала. таковы минусы поездок в праздники. выходные тогда не только у меня, но и у всех музеев тоже ;)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2016-01-26 05:48 pm (UTC)
З телефона :)

так, розклад роботи музеїв іноді трохи по-дебільному складений
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: terwik
2016-01-26 07:20 pm (UTC)
Я в шоці. Як можна з телефону набивати пости? Мені нервів на це, мабуть, не вистачило б.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2016-01-26 08:18 pm (UTC)
і уяви собі - це однією рукою!!! :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: terwik
2016-01-26 08:20 pm (UTC)
Навіть не хочу.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: terwik
2016-01-26 07:21 pm (UTC)
Щось я там рожевого граніту не помітив

Цікаво - ті зірки в круглих вікнах - то вже з радянських часів, чи оригінали? В нас, в місті, такі самі мав бачити

Ого, так він і в середині декорований непогано так

Цікаво, чому орнамент бухтить?

Будівля гарна, але комплекс площі самою своєю комплексністю крутий.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2016-01-26 08:22 pm (UTC)
Рожевий граніт - то, ймовірно, вкраплення у фасади, які виглядають, як цегляні.

Зірки - совєцькі

Про бухтить - не знаю. Просто смішну надпис побачили і сфотографували :)

Edited at 2016-01-26 08:22 pm (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: terwik
2016-01-26 08:23 pm (UTC)
Виходить, вони цю пошесть кругом ліпили. Хоча, на сьогодні, класний артефакт вийшов.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2016-01-26 08:27 pm (UTC)
Так, з царя Соломона приклад брали :)
(Reply) (Parent) (Thread)