?

Log in

No account? Create an account
Ренс - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Ренс [Jan. 24th, 2016|09:19 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , , ]

Одне з найбільш цікавих і маловідомих містечок на Романтичному Рейні - Ренс (Rhens). Туристи, що подорожують Рейном, на берег тут не виходять, обмежуючись поглядом з палуби теплохода. Я також не планував відвідувати Ренс, але вирішив зупинитися тут на годинку, повертаючись в Кобленц з Бахараху. "Годинка" розтягнулася на три годинки. Містечко виявилося настільки цікавим, що не відпускало від себе. Туриста не зустрів жодного! При тому, що в інших значно менш цікавих містечка Романтичного Рейну важко пройти по вулиці із-за натовпів туристів. В Ренсі дуже добре зберігся історичний центр з ратушею, фахверковими будинками та системою міських укріплень.
no title

Так Ренс виглядає з Рейну:
no title

На головній вулиці розташована фахверкова ратуша, зведена у 1514 році і перебудована у 1790 році:
no title

Поруч з ратушею - частково фахверковий будинок Ludwigsburg ("замок Людвіга"), зведений у 1572 році і добудований у XVIII столітті:


На центральній пішохідній вулиці Хохштрассе - багато фахверкових будинків з оригінально оформленими фасадами:


no title

В Ренсі збереглася система міських фортифікацій з брамами і баштами. Західна міська брама:
Південна міська брама:


Прибрежна башта:


Інші цікаві будиночки Ренса:


Панорама Ренса з Рейну:


На протилежному від Ренса березі Рейну розташований замок Марксбург:
Фіненбург ратуша.JPG
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: flakelviv
2016-01-24 06:33 pm (UTC)
Ох яка краса!
Таке питання: за якими теґами в твому журналі можна знайти власне Східну Німеччину? Збираюся добряче поподорожувати нею в цьому році.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2016-01-24 09:12 pm (UTC)
На сайті розділ Німеччина розбитий по землях (ліве меню): http://andy-travel.com.ua/region/nimechchina
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: flakelviv
2016-01-24 09:13 pm (UTC)
Зрозумів, дякую.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2016-01-24 09:19 pm (UTC)
По іншим землям Східної Німеччини коротко дивись тут: http://andy-travel.com.ua/elektrychkamy-cherez-vsyu-nimechchynu
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2016-01-24 09:15 pm (UTC)
Але заповнена поки що лише Саксонія. До інших земель (там де значно більше об'їздив) руки ще не скоро дійдуть
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: flakelviv
2016-01-24 09:20 pm (UTC)
Мене, власне, Саксонія цікавить.
(Reply) (Parent) (Thread)